Nobl Gábor

Nobl Gábor orvos, dermatológus

(Szombathely 1864. október 12. – 1938)

Nobl Gábor a XIX. századvégén Bécs orvostársadalmának szeretett és köztiszteletnek örvendő dermatológusa volt. Pesten a neves evangélikus gimnáziumban érettségizett, azután Bécsben iratkozott be az orvosi egyetemre és 1888. március 10-én avatták orvossá.

Érdeklődése a bőrbetegségek felé irányult. Híres honfitársai, Prof. Láng és Prof. Grünfeld osztályain nyerte el szakmai kiképzését. Láng volt a lupus ismert tudósa, Nobl mellette dolgozott 1892-96 között az Allgemeines Krankenhaus II. sz syphyilis osztályán. Innen Grönfeld poliklinikai osztályára került, ahol 1907-ig tevékenykedett. Közben, 1903. január 20-án kinevezték magántanárra, 1907-től pedig a Poliklinika I. sz. dermatológiai osztályának vezető főorvosa lett.

1912, december 23-án rendkívüli professzorrá nevezték ki. Igen termékeny író volt, szakcikkeinek száma megközelíti a kétszázat. Tanulmányaiban a kor nagy problémáival foglalkozott. Elsősorban a nemi kórokkal, a syphilissel és a gonorrheával. Ezek a bajok pusztították Bécset a századvégen. Nem maradt figyelmén kívül a tuberculosis sem.

Önállóan írott szakmunkái közül az első már 1901-ben megjelent: „Pathologie der blennorrhoischen und venerischen Lymphgefasserkrankun gen”. A „Metastatische-gonorrho Erkrankungen„ című dolgozatot a Finger Jadassohn féle „Handbuch der Geschlechtskrankheiten” nevű munkában 1912-ben írta. Ott jelent meg a „Syphilis des rectums” c. dolgozata is. Prof Nobl munkásságának középpontjában azonban a visszerek betegségei álltak. A XX. század elején a felületes vénás pangást már általánosan elismert oki tényezőnek fogadták el. Ez volt a varikózus szimptóma korszaka, s ezen a téren Nobl Gábor az európai dermatológia szaktekintélyének számított, osztálya a külföldi dermatológusok ismert találkozóhelye lett.

1910-ben jelent meg úttörő könyve: ”Die variköse Symptomenkomplex seine Grundlagen und Behandlung„ címen. 1932-es utolsó munkájában szintén erről a témáról értekezik: ”Konservative Krampfaderbehandlung für praktische Aerzte„.

Nobl sokat szerepelt a bécsi dermatológiai társaság ülésein és előadásain. Szerették kedves egyéniségét, humorát. A bécsi orvosi szervezetekben sürgette a szakorvosok fizetésemelését és anyagi helyzetük javítását. Ő dolgozta ki a szakorvosi kinevezés kritériumát Prof. Stranskyval együtt. Neve messze túlterjedt a Monarchia határain. Tiszteletbeli tagja volt a német, olasz valamint a dán dermatológiai társaságoknak.

72 éves korában ment nyugdíjba. 1938-ban az Anschluss idején feleségével együtt öngyilkosságot követett el. Fia, József aki szintén orvos volt, feleségével Dr. Stern Friderikával menedéket talált Palesztinában és Haifán élt 1981-ig. 

Comments are closed.