Jogsegély szolgálatot indít a Szombathelyi Zsidó Hitközség

A Szombathelyi Zsidó Hitközség a 2016. évet is a nyitottság jegyében kezdi: január elején elindítja ingyenes jogsegély szolgálatát. Dr. Nagy Viktor jogász az érdeklődők képviseletében eljárva, elsősorban a hátrányos megkülönböztetés, illetve az alapjogok – szólásszabadság, gyülekezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, emberi méltósághoz való jog – megsértése ellen kíván fellépni. A jogsegély programban mindemellett az antiszemitizmus-figyelés is szerepel.

Dr. Nagy Viktor, jogász

Dr. Nagy Viktor, jogász

Dr. Nagy Viktor keddenként, személyes fogadóóra keretében a Szombathelyi Zsidó Hitközség székházában várja mindazokat, akik saját jogi helyzetüket kívánják megismerni, vagy alapjogsértés áldozatai. Az érdeklődők az alábbi ügycsoportokban fordulhatnak jogi tanácsadásért a szakemberhez, aki az egyszerűbb jogeseteknél szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást ad, az eset jellegétől függően más jogvédő szervezetet is ajánl, beadványok megírásához nyújt segítséget, valamint esetleges képviseletet is vállal közigazgatási eljárásokban:

  • állami, önkormányzati és más közintézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények, szervezetek részéről való hátrányos megkülönböztetés
  • áldozatvédelem
  • közigazgatási hatósági eljárásokban való képviselet
  • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának előkészítése
  • alapjogvédelem (szólásszabadság, gyülekezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, emberi méltósághoz való jog)
  • társadalombiztosítási és szociális ügyek
  • antiszemitizmus-figyelés

A szolgáltatás ingyenes, és nem csak a hitközségi tagok számára áll rendelkezésre!

Elérhetőség: jogsegely@szombathelyizsidohitkozseg.hu
Személyes fogadóóra: minden hónap utolsó keddi napján, 17:00-18:00  
Szombathely, Batthyány tér 9., I. emelet

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.