A NOA is bemutatja a Szemtől szemben kiállítást

Hatalmas megtiszteltetésként élte meg hitközségünk a NOA (Networks Overcoming Antisemitism) szervezetétől érkezett felkérést, amely szerint az Európai Unió keretében az antiszemitizmus elleni küzdelem érdekében végzett projektek között bemutatják a Szemtől szemben kiállításról és könyvről készült összeállítást is.  Az angol nyelvű elkészült kisfilm már elérhető a NOA oldalán. A kisfilm szövege (Kelbert Krisztina történész, a könyv szerzője írása) magyar nyelven is olvasható a bejátszás alatt.  

1944. július első napjaiban közel háromezer szombathelyi zsidó polgárt zsúfoltak marhavagonokba, és indítottak útnak Auschwitz irányába. 1945 nyarára alig háromszázan tértek vissza a koncentrációs táborokból. Közel háromezer. Alig háromszáz. Hozzávetőleges számokba, puszta nevekbe zárt sorsok, amelyek nem képesek arra, hogy érzékeltessék a veszteséget, és tisztán kifejezzék a hiányt. A „Szemtől szemben. Képek az elhurcolt szombathelyi zsidóság történetéből” című kiállítás a személyessé tétel inspirációja mentén arra vállalkozott, hogy a szombathelyi zsidóság 19–20. századi történetére építve, az itt élők mindennapjainak bemutatásával tegye tapinthatóvá a holokauszt pusztítása következtében keletkezett űrt, és a fotográfiák gazdag emocionális világával, valamint az elmondott történetek sokrétű gondolati tartalmával érzékeltesse a vészkorszak drámai pusztítását. Célja a bemutatás, a megértés és az emlékezés. Módszere – az egymással folytonos kölcsönhatásban álló – vizuális és textuális ábrázolás. Szereplője a tekintetével, gesztusaival, mozdulataival megjelenő és saját hangján megszólaló ember. Az egyéni sorsokat és megéléstörténeteket fókuszába helyező kiállítás 1156 archív fotográfián, 40 témán és 651 megszemélyesített emberi arcon keresztül mutatja be a soá előtti 3200 fős szombathelyi zsidóság mindennapjait, az egyes személyek, családok, csoportok életét, a zsidó közösség anyagi, szellemi kultúráját, vallását, hagyományait, társadalmát, valamint pusztulását és a vészkorszak utáni újjáéledését. Ezáltal a modern Szombathely 19–20. századi történelmének egy ez idáig rejtve maradt világába nyújt érzékeny és izgalmas betekintést, egyúttal a helyi mikroközösség prizmáján keresztül láttatja a Magyarországon és Közép-Európában élő vidéki zsidóság mindennapi történelmét.

A kiállítás teret nyújt az emlékezésre. Ugyanakkor a látogatókat is szembenézésre készteti, hiszen a történeti események bemutatásával párhuzamosan helyi zsidó polgárok sorsán – női, gyermek és férfi portrékon – keresztül, emberi közelségből, „szemtől szemben” mutatja be a holokauszt helyi előzményeit, valamint a koncentrációs táborok borzalmait. A tárlat egyúttal lehetőséget biztosít az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeknek, hogy tananyagukba integrálják a helyi zsidóságról összegzett tudást, illetve elősegíti a magyarországi zsidóság történetével és a holokauszttal kapcsolatos történeti kutatásokat, tudományos diskurzusokat. A kiállításhoz magyar–angol nyelvű katalógus is készült. A tárlat bemutatásra került 2015-ben az International Holocaust Remembrance Alliance magyarországi soros elnökségének debreceni plenáris ülésén. S mind a mai napig rendkívüli látogatottságnak örvend Szombathelyen. A kiállítás és az album több rangos szakmai díjban részesült. A kiállítás és a kétnyelvű album grafikusművésze, Kassai Ferenc 2017-ben bibliofil kategóriában megkapta az Év könyve kitüntetést. A kiállítás kurátora és az album szerzője, Kelbert Krisztina 2018-ban Raoul Wallenberg díjban részesült. A kiállítás és az album szövegeit angolra fordította: Balogh Róbert. Az állandó kiállítás Szombathely Megyei Jogú Város, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint a Szombathelyi Zsidó Hitközség támogatásával valósult meg.

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.