Az utódok segítségére is szüksége van a hitközségnek a szombathelyi zsidó temető méltó fenntartásához

A szombathelyi zsidó temető az 1820-as években létrehozott, 1881-től neológ és ortodox sírkert. A telket a szombathelyi zsidóság Batthyány Fülöp hercegtől vásárolta meg az akkori Szentmárton község Szőkeföldnek nevezett részén. A zárt kerítéssel védett izraelita temető ma Szombathely belvárosában, a Vásárcsarnok mögött található.

A sírköveken olyan családoknak a neveit olvashatjuk, mint: Pick, Deutsch, Hacker, Berger, Vályi stb. Számos síremlék művészi értékű. Itt található többek között James Joyce Ulysses című regénye főhősének, Virág Lipót feltételezett ősének, Blum Józsefnek a sírja, vagy éppen Bárdos Alice Európa-hírű hegedűművész emlékműve. Itt nyugszik Viola Miksa, a Pester Lloyd folyóirat irodalmi szerkesztője, Gyöngyösi Vilmos orvos, a szabadságharc katonája. Az első világháború és a holokauszt szombathelyi és Vasvár megyei emberveszteségének, a mártíroknak és a munkaszolgálatosoknak szomorú mementói a temetőben felállított emlékoszlopok és emléktáblák.

A Szombathelyi Szépítő Egyesület és a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja 2019-től rendszeresen szervez ismeretterjesztő sétákat a temetőben. Mivel a sírkert zárt, nem látogatható bármikor, ezért ezek az alkalmak számos érdeklődőt vonzanak.

A Szombathelyi Zsidó Hitközség az önkormányzat támogatásával hetven új sírhelyet alakított ki a temetőben. Néhány éve a Honvédelmi Minisztérium pályázati keretéből felújíttatták az első világháborús hősök sírjait és a neves szobrász, Rumi Rajki István által készített emlékművet. Néhány hónapja a hitközség a Rumi Rajki Kör támogatásával felújította a neves szobrász alkotását, Kardos Ella síremlékét. A közösség óriási anyagi erőfeszítések árán, valamint társadalmi munkával és iskolai csoportok segítségével megtisztította, rendezte a területet. Közel ötszáz konténer szemetet, törmeléket szállíttattak el. A temető kerítését évekkel ezelőtt városi támogatással újjáépítették, de az mára ismét renoválásra szorul. Mint ahogy renoválni kellene a ravatalozó és kertészlak épületét, mert vizesedik –  óriási gondot jelent ez a romos állapot. Sajnos több sír veszélyesen megdőlt, az 1800-as évek végéről származó mészkőből készült rabbisírok omladoznak.

Jelenleg a több mint kétezer sírnak csak a töredékéhez járnak utódok, hozzátartozók. A hitközségi tagok által fizetett temetői hozzájárulás nem fedezi a költségeket. Sajnos a külföldön élő leszármazottak elfeledkeztek őseik nyughelyéről, nem segítik annak rendben tartását.

A temetőről és a hitközségről még több információ olvasható facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/szombathelyizsidohitkozseg

A Szombathelyi Zsidó Hitközség az adományokat köszönettel fogadja az OTP (IBAN) HU76117470062001405000000000 SWIFT (BIC) OTPVHUHB számlaszámán.

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.